Medicinsk massageterapeut och vitalpraktiker – i en läroplan


Yrkesskolan för Massageterapier erbjuder en förstklassig specialistutbildning.

Som enda enda skola utbildar vi muskelspecialister, sk vitalpraktiker och mikronutritionister. En vitalpraktiker är en medicinsk massageterapeut med specialistkompetens i neuromyologi -läran om sambandet nerver-muskler. 40% av kroppen består av muskler, ändå finns det ingen specialitet, inom sjukvården, som behandlar detta stora område. Behovet av medicinska massageterapeuter, med specialistkompetens i grunden, är enorm. Mer än hälften av våra elever har en befintlig kundkrets redan under utbildningen.

All hälsa börjar med en frisk cell. Mikronutrition är läran om cellnäring. För att du ska få ett mervärde har vi därför lagt till mikronutritionistutbildning i kursplanen.

Basmedicinen som är vårt tyngsta ämne motsvarar sjuksköterskeprogrammets vid Karolinska Institutet. Hos oss får du en gedigen anatomisk grund att stå på. Det tycker vi är viktigt när du ska bli muskelspecialist. I block två specialiseras du inom ämnet neuromyologi. När du kommer ut i yrkeslivet är du väl rustad att möta och hjälpa patienter som kanske levt med muskelsmärta i många år.

Small-group learning -SGL

Vårt mål att möta varje elev som en individ förutsätter små grupper. De små grupperna om 4-6 elever gör att du har fördelen att få mycket tid med dina lärare. Det blir även en unik sammanhållning i gruppen som ofta fortsätter efter utbildningen där många av våra elever jobbar i team. YSMT är en skola under ständig utveckling och små grupper innebär att vi kan skräddarsy respektive kurs efter gruppens förkunskaper.

Våra lärare

Alla våra lärare är aktiva inom sina respektive ämnesområden och besitter stor kompetens. De är intresserade av de nya medicinska rönen och att ständigt utvecklas som individer. Detta är en förutsättning för att få jobba hos oss.

När du väljer utbildning -välj en ELITskola!

Vår läroplan uppfyller både BOLST -Branschorganisationens  Licensierad Svensk Terapeut och BSM -Branschrådets Svensk Massage krav för medlemsskap. Vi har kanske hälsoutbildningarnas bästa studiematerial. Vår ELITapp -elev IT, ingår och för enkelhets skull får du den i en iPad. Aldrig mer tunga skolböcker!

Välkommen till YSMT -  Inte störst. Inte äldst. Möjligen bäst.