Hem

Det är vi som utbildar muskelspecialister


Vi erbjuder dig en unik utbildning, som ger dig möjlighet att arbeta både i Sverige och utomlands, som anställd eller med egen klinik med dina händer som enda verktyg. Våra utbildningar är vägledande inom hälsobranschen och vår målsättning är att alltid ge dig de senaste relevanta medicinska kunskaperna. Alla våra lärare är aktiva inom sina yrkesområden och intresserade av de nya hälsorönen. Detta är ett krav för att få jobba hos oss.

Förutom basmedicin och grundläggande massageutbildning kan du specialisera dig i smärtproblematik inom områdena huvudvärk –och migrän, restless legs, ryggont, axelsmärta samt led –och ligamentproblem.

Har du redan gått en utbildning hos oss, alternativt är godkänd och licensierad av BOLST, Branschorganisationen Licensierad Svensk Terapeut, kan du komplettera din befintliga utbildning med specialisering i något eller fler av dessa dessa specialiseringar.

Vi är ensamma om att utbilda muskelspecialister. Flera behandlingsmetoder kan du bara studera hos oss. Vår pedagogik gör att du lär in på rekordtid. Efterfrågan på massageterapeuter med specialistkompetens är enorm. Kroppen består till 40% av muskler, dessa kan orsaka enormt lidande för patienten, trots det finns det inga muskelspecialister inom sjukvården. Vårt mål är att det inom en snar framtid ska finnas en muskelspecialist på varje smärtmottagning. 1,6 miljoner svenskar lider av återkommande huvudvärk, 900,000 plågas svårt av restless legs och varannan person dras med ryggsmärtor. För att du ska få ett mervärde uppfyller vi både BOLSTs och BSMs läroplan. Du kan efter utbildningen söka medlemskap i bägge förbunden.

För din framtida hälsokarriär, välj en utbildning som ger mer.

En verklig hälsoutbildning

YSMT har som målsättning att skapa motivation, uppmuntra entreprenörskap och driva utbildning nära verkligheten. Oavsett om du siktar på en snabb entré i arbetslivet som anställd eller som hälsoföretagare vill vi att du ska ställa höga krav på sin utbildningstid hos oss.

Vårt arbetssätt kretsar kring tre ben: verkligt lärande, entreprenörskap och självständigt tänkande.

Verkligt lärande

Vi tycker att en riktig utbildning ska handla om förståelse för hur saker verkligen fungerar och hänger samman – kunskaper som man har nytta av nu och i framtiden. Därför arbetar vi i alla våra utbildningar nära verkligheten med betoning på självständigt tänkande. Du kommer i framtiden arbeta med en mängd olika individer och då gäller det att snabbt förstå var och ens grundläggande behov.

Stommen i det vi kallar verkligt lärande handlar om mötet mellan dig och dina praktik-patienter. Vi är övertygade om att relationen mellan dig och patienten är avgörande för din kunskapsinhämtning. Vår fokus ligger därför på att hela tiden vidareutveckla den relationen.

Entreprenörskap

Utbildning hos oss ska vara på riktigt. Studierna bedrivs alltid i nära samarbete med våra lärare som har stor bransch -och fackkunskap i de ämnen de undervisar i. Vi uppmuntrar dig som vill att starta företag att börja bygga en kundkrets redan under studietiden.

Självständigt tänkande

Inte ens vetenskap är vetenskap. Rön ändras, ny kunskap ställer det, man länge, trott på ända. Därför blir det ännu viktigare att kritiskt kunna granska text och litteratur, använda sitt förnuft och självständigt söka ny information. Därför uppmuntrar, för din utveckling, vi självständigt tänkande inom alla våra ämnesområden.

Innovation

Det nya lärandet bygger på digital teknik, kommunikation och innovation. Vår målsättning är att fortsätta vara Skandinaviens modernaste hälsoskola. Du som börjar studera under år 2014 får tillgång till en iPad med mjukvaran ELIT som är ett verktyg framtaget för att du ska nå så långt som möjligt i din utbildning. Vi strävar efter att skapa inlärningssituationer som är motiverande, utmanande och engagerande. På vår lärplattform dokumenteras dina kunskapsmål, resultat och din personliga studieplanering, med e-postfunktionen kan du kommunicera med lärare och klasskamrater, mm.

ELIT

Vårt elev-IT, ELIT är ett webbaserat system för kunskapsutveckling som möjliggör flexibla studier och studier på ren distans. Våra kurser och utbildningar är uppbyggda på ett enkelt och pedagogiskt sätt, för att du som studerande utifrån dina förutsättningar, ska nå dina mål.

Du får personliga inloggningsuppgifter och därmed tillgång till din studiemiljö.

ELIT är till för dig som studerar vid Yrkesskolan för Massageterapier, det är enkelt och lättillgängligt. En viktig beståndsdel är igenkänningsfaktorn: Alla kurser har samma struktur, och det är lätt och överskådligt. ELIT möjliggör självklart också enkel kommunikation; dels via e-post, dels via chattar.

Välj en elitskola. Vi ger dig mer.