HEM

Yrkesskolan för Massageterapier grundades 2011 som ett led i utvecklandet av den klassiska massageterapin. De fem klassiska grundgreppen finns naturligtvis fortsatt i studieplanen men har byggts på med mer djupgående behandlingsmetoder som ger varaktigare resultat och ett mervärde för kunden. Massage som manuell behandling sträcker sig tusentals år bakåt i historien. Med ny kunskap om kroppen, fascian och den moderna människans rörelsemönster, eller, kanske snarare brist på rörelse, krävs helt nya grepp. Det är där vår utbildning kommer in i bilden. Vi har en helhetssyn på kropp och psyke. Det tycker vi är viktigt att lära ut till både elever och kunder. En smärtande kropp är inget man ska gå i skola för att lära sig leva med. Det är snarare en signal på att något i den inre eller yttre miljön inte fungerar. Som elev hos oss blir du en specialist på att detektera vad ursprungsproblemet grundar sig i och du får verktygen att hjälpa dina kunder till en bättre och mer hållbar livsstil.

 

Vår utbildning ger dig fler ben att stå på,

  • Massageterapi
  • Basmedicin
  • Vitalmetoden
  • Yin yoga
  • Mikronutrition
  • Företagande